START


Archiwum. Od pomysłu do realizacji

Archiwum RODN "WOM" w Bielsku-Białej powstało, aby dać dostęp uczniom, rodzicom i nauczycielom do zestawów zadań z konkursów przedmiotowych z lat ubiegłych.

Są to Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe:
  • z Matematyki w GIMNAZJUM, 
  • z Fizyki w GIMNAZJUM,
  • z Matematyki w SZKOLE PODSTAWOWEJ,
  • z Fizyki w SZKOLE PODSTAWOWEJ (tylko w roku szkolnym 2018/2019).
Zapraszamy!


Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej