START


Archiwum. Od pomysłu do realizacji

Archiwum RODN "WOM" w Bielsku-Białej powstało, aby dać dostęp uczniom, rodzicom i nauczycielom do zestawów zadań z konkursów przedmiotowych z lat ubiegłych.

Są to konkursy przedmiotowe:
  • z matematyki i fizyki w GIMNAZJUM oraz
  • z matematyki w SZKOLE PODSTAWOWEJ.
Od roku szkolnego 2018/2019 będziemy umieszczać w Archiwum także zadania z nowego konkursu przedmiotowego z fizyki w SZKOLE PODSTAWOWEJ.

Zapraszamy!

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej